Научная статья на тему 'The digital era and new generation students - interactions in the University learning environment'

The digital era and new generation students - interactions in the University learning environment Текст научной статьи по специальности «Социология»

CC BY
18
1
Поделиться
Ключевые слова
STUDENTS / UNIVERSITY / TEACHERS / CREATIVE / COMPUTER TECHNOLOGY

Аннотация научной статьи по социологии, автор научной работы — Manchorova N.

In a world of continued communication, sharing and free access to information our students are already “different”. Active and seeking, they are fast. Developed are a unique multifunctionality simultaneously listen, read, write and speak in the real and multiple virtual worlds. They are creative and socially-committed, optimistic with team spirit. Their mission is to change the world. Because of computer technology, the brain of the Net-generation evolves in a different way from that of previous generations.Purpose: The purpose of this review is to present the biological uniqueness of our students, to present their new cognitive, emotional and behavioral characteristics in the process of learning and training.Material and methods: An international database search was made in “PubMed” and among our available specialized literature of Bulgarian, using a combination of keywords: “generations”, “learning”, “behavior”, “technology”, “education”. Articles published by August 2015 are included.Results: On the basis of the criteria applied to search for literature on research problem are found 1350 articles. Selected are 143, and 20 of them are selected on the basis of the further limiting of sources, according to the purpose of the survey.Conclusion: The most difficult task for the implementation of effective learning is to create interest and effort for his detention. Our mission is to „get“ in the world of (net) students to understand the differences, to catalyze their abilities, to take up and support their praises, so as to leave no room for their weaknesses. The guarantee for the success of such interaction is in us. Starts with sharing and continues with connectivity. It’s never too late to get involved.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «The digital era and new generation students - interactions in the University learning environment»

Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г.Медицина, фармация и дентална медицина т. XVIII. ISSN 1311-9427. Научна сесия „Медицина и дентална медицина", 5 - 6 ноември 2015. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol. XVIII, ISSN 1311-9427 Medicine and Dental medicine Session, 5-6 November 2015.

ДИГИТАЛНАТА ЕРА И НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СТУДЕНТИ -ВЕЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБУЧИТЕЛНА

СРЕДА Н. Манчорова

катедра „Опертаивно зъболечение и ендодонтия". Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив

THE DIGITAL ERA AND NEW GENERATION STUDENTS -INTERACTIONS IN THE UNIVERSITY LEARNING ENVIRONMENT

N. Manchorova

Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv

Abstract

Introduction: In a world of continued communication, sharing and free access to information our students are already "different". Active and seeking, they are fast. Developed are a unique multifunctionality - simultaneously listen, read, write and speak in the real and multiple virtual worlds. They are creative and socially-committed, optimistic with team spirit. Their mission is to change the world. Because of computer technology, the brain of the Net-generation evolves in a different way from that of previous generations.

Purpose: The purpose of this review is to present the biological uniqueness of our students, to present their new cognitive, emotional and behavioral characteristics in the process of learning and training.

Material and methods: An international database search was made in "PubMed" and among our available specialized literature of Bulgarian, using a combination of keywords: "generations", "learning", "behavior", "technology", "education". Articles published by August 2015 are included.

Results: On the basis of the criteria applied to search for literature on research problem are found 1350 articles. Selected are 143, and 20 of them are selected on the basis of the further limiting of sources, according to the purpose of the survey.

Conclusion: The most difficult task for the implementation of effective learning is to create interest and effort for his detention. Our mission is to „get" in the world of (net) students to understand the differences, to catalyze their abilities, to take up and support their praises, so as to leave no room for their weaknesses. The guarantee for the success of such interaction is in us. Starts with sharing and continues with connectivity. It's never too late to get involved.

Портрет на поколенията - кои сме ние

Важно е да се обсъдят взаимоотношенията на Net-поколението с други активни поколения, за да се разбере взаимодействието между тях. Съвременната социална психология разглежда четири групи поколения: Мълчаливото поколение (The Silent Genera-

tion, Традиционалиста, Най-великите, поколение GI), Бейби-бумари (Boomers), Генерация X и Net-поколението (Генрация Y, Милениум). Поколенията не са строго дефинирани по дати. Те са групирани според определени исторически, икономически, социални събития и научни открития [6]. Най-открояващите са Първата и Втората Световни войни, експлозията на космическата совалка Чалънджър през 1986 г. и терористичните атаки от 11 септември 2001 г. На табл. 1 са разгледани основните характеристики на четерите поколения [1, 2, 18].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Табл.1 Портерет на поколенията

критерии Мълчаливо поколение Бейби-бумари X-поколение №^поколение

Характеристики Лоялни; Оптимисти; Независими; Специални;

Колаборатив- ни; Конкурентни; Скептични; Защитавани;

Саможертве- ни; Индивидуалиста; Недоверчиви; Спокойни;

Патриоти; Съпричастни към Отричат идеалите; Уверени;

Конформисти; общото дело; Обичат забавления и Екипно-

Респект към Отричане на удоволствия; ориентирани;

авторитета; авторитета; Изповядват Праволинейни;

Гражданска гордост; Съпротива срещу традиционни Под автонатиск

статуквото; ценности; (стрес);

Действени, активни, Нихилисти; Постигащи;

отговорни; Скъсват с

Балансират между формалностите;

права и задължения; Чувство за

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Завръщане към реципрочност (за да

религиозните дам, трябва да ми

ценности; дадат);

Ключова черта Конформизъм Оптимизъм Скептицизъм Реализъм

Ценности Преданост; Заинтересова- ност за Възможност за избор Граждански дълг;

Чест; личен разстеж и добро и промяна; Морал;

Търпение; възнагражде-ние; Глобална Отговорност;

Спазване на Колективизъм; информираност; Наивност;

правилата и закона; Управленски дух; Техническа Подчинение;

Уважение към Култ към младостта; грамотност; Незабавно

йерархията; Учене през целия живот; Прагматизъм; Индивидуали-зъм; Равноправие между половетете; Надежда; възнаграждение, (веднага, на момента);

Определящи Първата и Втората Войната във Виетнам; Експлозията на Терористичната

исторически, Световни войни; Уотъргейт; Чалънджър; атака от 11

икономически, Голямата депресия; Правата на жените; MTV; септември, 2001;

социални и Сталиниските Рецесията Рейган; Компютри; Бомбите от

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

научни събития репресии; Движението за Видео-игри; Оклахома сити;

Откриване на Гражданско общество; Войната в Застреляните в

антибиотиците; Телевизията; Персийския залив; Колумбия;

Покоряването на Перистройката; Разпада на СССР;

Космоса; СПИН; Развитие на

Студената война; Наркотици; цифровите

Първата Войната в технологии;

пластична операция; Афганистан; Мобилните

Хапче „Анти-бебе"; телефони;

СССР-супердържава; Интернет; Епоха на „бранда";

Университет- 1943-1960 1961-1978 1979-1999 2000-до днес

ско образование

Мълчаливото поколение

Родени между 1925 и 1942, те са описани като лоялни, желаещи да постигнат общи цели чрез съвместна работа с други хора. Пренебрегват индивидуалните си нужди [13, 17]. Двете световни войни и Голяма Депресия имат огромно влияние върху тях. Те са направили лични жертви, за да съхранят живота си и да защитят страната си [13].

Бумари

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Бейби-бумарите, родени между 1943 и 1960 са известни с оптимизма и конкурентността си [13, 17]. Представляват многочислена група, която препълва училищата и инициира създаването на стоки за масово потребление. Ранните Бумари, които са били много по-фо-кусирани върху успеха, са известни като «юпита» (млади градски професионалисти). Те са силно повлияни от внедряването на телевизията през 1950.

X генерация

Поколението X (родени от 1961 до 1981) се счита за скептично и независимо, поставящо под съмнение всяка институция — армия, президентство, организирана религия, корпоративната държава и брака. Хората от това поколение обикновено предпочитат да имат вяра в себе си, като индивиди и да използват собствените си ресурси, вместо да разчитат на институциите.

Net-поколението

Net-поколението са родени в и след 1982 г. To е най-голямото поколение в историята, надминавайки 80 милиона. Това поколение има няколко имена, като Милениум, поколение-то Y и Echo бумари [6, 8, 13]. Наричаме ги Net-поколението, като отражение на огромното влияние на интернет и технологиите върху тяхното развитие. От детството си те използват клетъчни телефони и компютри, чрез които са в постоянен контакт с хората и света [12]. Net-поколението следва правилата, което е довело до значително намаляване на насилието в училище [13, 18].

Седем основни личностни черти на Net-поколението

1. Специалност, различност, превъзходство

Net-поколението се осъзнава, като "специално", „различно", поради това че изповядва националните интереси, ценностите на обществото. То вярва, че са поколението, което ще помогне на нацията да реализира по-добро бъдеще - чрез гражданското си съзнание и лидерство

2. Защитеност, протектираност

Родителите и фигури-авторитети в различни сфери защитават Net-поколението. Тези усилия варират от безобидни знаци, като „Бебе в колата" до сериозни мерки за сигурност в училище, нови норми за безопасност, направени след стрелбата в Колумбия [8, 10]. Net-по-колението са прекарали детството си в структурирани, организирани дейности, а не в свободни игри [8, 9]. Това е създало обаче чувство на напрегнатост. Според тях (наложено от родителите им), успехът идва само при точно планиране и влагане на усилия.

3. Увереност

Net-поколението показва оптимизъм и очаква да чуе „добрата новина" [8, 13]. Net-по-колението тийнейджъри смятат, че те (и техните деца) ще постигнат „Американската мечта". Те са оптимисти за шансовете си да получат по-добра работа. Вярват, че ще бъдат финансово по-успешни от родителите си [18].

4. Конвенционалност, традиционност, консерватизъм, конформизъм, праволинейност, ортодоксалност, предсказуемост

Родителите на Net-поколението (Boomers) възстават срещу традиционного, праволинейно поведение на собствените им родители. Членовете на Net-поколението обаче, имат по-силна връзка с родителите си и се връщат към конвенционалните черти, характерни за Мълчаливото поколение. Типични преживявания на Net-поколението са вменените от 304

родитеите им кодекси за поведение, избор на облекло, изпити за експертност с вложени прекомерни и неоправдани инвестиции [8].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Екипна ориентираност

За разлика от индивидуализма, дистанцираността и самотата на поколение X, Net-поко-лението са по-свързани помежду си от всяко предишно поколение. Нет-студентите харесват да се събират и общуват, независимо дали физически, по телефона, или в интернет [8]. Те търсят технология, която им помага да останат свързани, като незабавните съобщения и социалните мрежи (сайтове като Facebook). Преподавателят може да се възползва от това, като поощрява своите студенти да работят в групи или формира академични екипи.

6. Постижимост

Net-поколението е най-постигащото поколение в историята. Средните им оценки (Average SAT scores) са се увеличили с 18 точки от 1995 до 2005. Учениците от гимназията имат ясни дългосрочни планове за избор на точно определен университет и кариера (5). От друга страна обаче, парадоксално, те харесват училището много по-малко от предишните поколения. Net-поколението студенти се справят много по-добре по математика и в сферата на науката, и предпочитат кариера в тези направления [18].

7. Напрегнатост, обезпокоеност, стресираност, автонатиск, стрес и тревожност

В допълнение към желанието си да постигат, Net-поколението чувстват силно напрежение да се изявяват и действат [8]. Те вярват, че техните дългосрочни успехи зависят от избора, който правят днес. Според тях успехът идва само при точно планиране и влагане на усилия. Тези нагласи в голяма степен са вменени от родителите им, които са били силно фокусирани върху успеха.

Заключение

Днешните студенти се различават значително от колегите си от предходните поколения.

На пръв поглед, Net-поколението студенти изглеждат сдържани, незаинтересовани и необвързани със заобикалящия ги свят. Всъщност, те са силно отдадени да постигнат успех в университета и кариерата. Net-поколението са свързани с приятелите си и околния свят чрез информационните технологии много по-силно, отколкото което и да е предишно поколение в историята.

Библиография

1. Йотов Ст.(2005). Няма лоши поколения, има несъответствие в ценностите. Конференция на „Капитал Кариери", "Управление наразличията".

2. Перминов И. (2010). X, Y, Z - конфликт поколений: миф или реальность? http:// www.equipnet.ru

3. American College Health Association. (2006). National College Health Assessment Web Summary. Retrieved October 4, 2006, from http://www.acha.org/projects_programs/ncha_ sampledata.cfm

4. Astin, A. W., Oseguera, L., Sax, L. J., & Korn, W. S. (2002). The American freshman: Thirty-five year trends. Los Angeles: Higher Education Research Institute.

5. College Board. (2006). 2006 College-bound seniors: Total group profile report. Retrieved January 23, 2007 from http://www.collegeboard.com/prod_downloads/about/news_info/cbsenior/ yr2006/national-report.pdf

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6. Coomes, M. D., & DeBard, R. (2004). A generational approach to understanding students. In M. D. Coomes & R. DeBard (Eds.), Serving the millennial generation: New directions for student services, no.106 (pp. 5-16). San Francisco: Jossey-Bass.

7. Cross, W. E., & Fhagen-Smith, P. (2001). Patterns of African American identity development: A life span perspective. In C. L. Wijeyesinghe & B.W. Jackson (Eds.), New Perspectives in Racial Identity Development (pp.243-270). New York: New York University Press.

8. DeBard, R. (2004). Millennials coming to college. In M. D. Coomes & R. DeBard (Eds.), Serving the millennial generation: New directions for student services, no. 106 (pp. 33-45). San Francisco: Jossey-Bass.

9. Howe, N., & Strauss, W. (2000). Millennials rising: The next great generation. New York: Vintage Books.

10. Howe, N., & Strauss, W. (2003). Millennials go to college. Great Falls, VA: American Association of Registrars and Admissions Officers and Life-Course Associates.

11. Jones C., Shao B.(2011). The Net generations and digital natives. Implications for Higher Education. A literature review commissioned by the Higher Education Academy.Institute of Educational Technology, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA.

12. Junco, R. (2005). Technology and today's first-year students. In M. L. Upcraft, J. N. Gardner, B. O. Barefoot, & associates (Eds.), Meeting challenges and building support: Creating a climate for first-year student success (pp. 221-238). San Francisco: Jossey-Bass.

13. Lancaster, L.C., & Stillman, D. (2002). When generations collide. New York: Harper Collins

14. Lenhart, A., & Madden, M. (2005). Teen content creators and consumers.Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.

15. Lenhart, A., Rainie, L., & Lewis, O. (2001). Teenage life online: The rise of the instant-message generation and the Internet's impact on friendships and family relationships. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.

16. Mastrodicasa, J., & Junco, R. (2006, May 10). How to meet millennials' expectations (part 1). NetResults. Retrieved September 29, 2006, from http://www.naspa.org/membership/ mem/nr/article.cfm?id=1533

17. Reesor, L., & Schlabach, K. (2006, Fall). Managing multi-generations: Strategies for crossing the generational divide in the workplace. Leadership Exchange, 4(3), 16-19.

18. Strauss, W. & Howe, N. (2006). Millennials and the pop culture: Strategies for a new generation of consumers in music, movies, television, the Internet, and video games. Great Falls, VA: LifeCourse Associates.