Научная статья на тему '«Incomplete overtake» expert research method improving'

«Incomplete overtake» expert research method improving Текст научной статьи по специальности «Автомобильный транспорт»

CC BY
206
13
Поделиться
Ключевые слова
АВТОТЕХНіЧНА ЕКСПЕРТИЗА / ОБГОН / ШВИДКіСТЬ РУХУ / ГАЛЬМУВАННЯ / СМУГА РУХУ / МАНЕВР

Аннотация научной статьи по транспорту, автор научной работы — Reshetnikov E.

«Incomplete overtake» expert research method of objective definition of speed of overtaking car before its returning to the initial lane has been given.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему ««Incomplete overtake» expert research method improving»

УДК 629.007.62

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «НЕЗАВЕРШЕНОГО ОБГОНУ»

Є.Б. Решетніков, професор, к.т.н., ХНАДУ

Анотація. Наведено методику експертного дослідження «незавершеного обгону», в якій запропоновано об'єктивне визначення швидкості руху автомобіля, що обганяє, перед повертанням на свою смугу руху.

Ключові слова: автотехнічна експертиза, обгон, швидкість руху, гальмування, смуга руху, маневр.

Вступ

Одним із методів уникнення ДТП у процесі обгону є метод «незавершеного обгону». Цей метод використовується, якщо на смузі автомобіля, що почав обгін, з’являється транспортний засіб чи інша перешкода або водій приходить до висновку, що не встигне безпечно завершити обгін. У цьому випадку водій припиняє обгін та повертається на первісну смугу руху. Рухаючись на зустрічній смузі, в момент виникнення небезпеки водій гальмує з максимальною ефективністю, зменшує швидкість, пропускає транспортний засіб, що обганяє, і повертається на попередню смугу.

Аналіз публікацій

Методика експертного дослідження таких ситуацій розроблена проф. В.А. Іларіоновим [1]. Однак ця методика базується на припущенні, що автомобіль, який обганяє, зменшує швидкість до мінімально стійкої, яка дорівнює 10-15 км/год. Але на практиці автомобіль, що обганяє, починає повертатися на попередню смугу, коли його передня частина зрівнюється із задньою частиною авто-

мобіля, який він обганяв, оскільки швидкість останнього більша, ніж того, що обганяє.

Мета і постановка задачі

Метою є розробка методики експертного дослідження «незавершеного обгону» згідно з реальним процесом виконання маневру в екстремальних ситуаціях.

Методика експертного дослідження

Загальний шлях для виконання маневру складається з таких елементів (рис. 1):

(1)

де 8 - шлях, який пройде автомобіль з моменту початку обгону до моменту, коли водій приймає рішення його перервати, м; 8Г - шлях гальмування автомобіля; завершується моментом, коли передня частина автомобіля, що обганяє, зрівняється із задньою частиною автомобіля, який він обганяв, м; - шлях, який пройде автомобіль, по-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

вертаючись на попередню смугу руху, м.

8 ,

Ш

Рис. 1. Схема процесу незавершеного обгону:

1 - автомобіль, який обганяють; 2 - автомобіль, що обганяє

Переміщення автомобіля за час від початку обгону до моменту, коли водій приймає рішення його перервати:

Визначивши швидкість руху наприкінці гальмування, визначаємо згідно з формулою (3) шлях гальмування 5р.

(/ +/3 ± Д8)у1

(2)

де ї\ - дистанція між автомобілем, що обганяє, та автомобілем, який він обганяє, м; 13 - габаритна довжина автомобіля, який обганяють, м; А5 -відстань між передніми частинами обох автомобілів (якщо автомобіль, що обганяє, випередив того, який обминає, приймається знак «+», в іншому випадку «-» ), м; Уі - швидкість автомобіля, який обганяють, км/год; у2 - швидкість автомобіля, що обганяє, км/год.

Шлях, який пройде автомобіль, що обганяє, за час гальмування:

БГ — (12 + 0,513)

3,6 2• (3,6)2 • у

(3)

де - час запізнювання спрацьовування гальмового приводу, с; ґ3 - час наростання сповільнення, с; у - сповільнення автомобіля, м/с2; V2 -швидкість автомобіля, що обганяє, наприкінці гальмування, км/год.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

З другого боку (див. рис. 1)

8 Г — Д8 + і,-^—/3.

Г 13,6 3

(4)

де 11 - час гальмування автомобіля, що обганяє, с;

Шлях, який пройде автомобіль, повертаючись на попередню смугу руху, у випадку обмеження швидкості психофізіологічними можливостями водія, можна розрахувати за формулою

>8М = 3

32 • V2 • Ь • Км

(7)

3,6 0

де Км - коефіцієнт маневру, який визначається за

емпіричними формулами [2]; 9 - швидкість повороту керованих коліс автомобіля [2]; Ь - база автомобіля, що обганяє.

Якщо швидкість повороту керованих коліс обмежена стійкістю автомобіля у поперечному напрямку, шлях, який пройде автомобіль, повертаючись на первісну смугу:

>?м —

3,6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

8 уКм Ф уЯ

(8)

де у - необхідне поперечне зміщення автомобіля для повертання на попередню смугу; фу - коефіцієнт поперечного зчеплення; g - сповільнення вільного падіння.

Виконуючи експертний аналіз, необхідно розрахувати шлях мане вру вання за обома формулами і, щоб визначити загальний шлях маневру незавершеного обгону, підставляти більшу величину.

— І2 + 0, 5І3 +--------------—

3,6 у

(5)

Підставляючи значення ^ в (4) та дорівнюючи (3) і (4), отримуємо квадратне рівняння, яке розв’язуємо відносно у2. Таким чином, отримуємо вираз для розрахунку швидкості руху автомобіля наприкінці гальмування:

^ — V! -VV - V!)2 - 2у • (3,6)2 • Ь , (6)

де

Висновки

Наведена методика експертного дослідження незавершеного обгону дає більш вірогідний результат, ніж існуючі.

Література

1. Иларионов В. А. Экспертиза дорожно-транспор-

тных происшествий: Учебн. для вузов. -М.: Транспорт, 1989. - 255 с.: ил.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Решетніков Є.Б. Експертне дослідження наїзду

на пішохода: Навчальний посібник. - Х.: ХДАДТУ, 1999. - 89 с.

Ь —Д, _(>2 + °,ЭД-2 - -.) -

3,6 3

Рецензент: В.П. Волков, професор, д.т.н..

ХНАДУ.

Стаття надійшла до редакції 1 вересня 2006 р.

43