Научная статья на тему 'The choice of leasing companies for automobile fleet updating on the basis of hierarchies analysis method'

The choice of leasing companies for automobile fleet updating on the basis of hierarchies analysis method Текст научной статьи по специальности «Автомобильный транспорт»

CC BY
80
40
Поделиться
Ключевые слова
ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ АВТОМОБіЛіВ / ЛіЗИНГ / АНАЛіЗ ієРАРХіЙ

Аннотация научной статьи по транспорту, автор научной работы — Dorohov А.

The basic criteria of leasing companies choice by the transport enterprises for automobile fleet updating such as terms of financing, size of advance, assortment time of existence at the market, have been determined. The determination of the best leasing company according to these parameters on the basis of hierarchies analysis method has been offered.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «The choice of leasing companies for automobile fleet updating on the basis of hierarchies analysis method»

УДК 656.02+004.021

ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ АВТОМОБІЛІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

О. В. Дорохов, к.т.н., ХНАДУ

Анотація. Визначено основні критерії вибору автотранспортними підприємствами лізингових компаній для оновлення парку рухомого складу: терміни фінансування, розмір авансу, асортимент, час існування на ринку. Запропоновано методику визначення кращого за цими параметрами лізингонадавача на основі аналізу ієрархій.

Ключові слова: оновлення парку автомобілів, лізинг, аналіз ієрархій.

Вступ

Сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку вітчизняного ринку транспортних послуг вимагають істотного підвищення якості обслуговування замовників та покращання показників роботи самих підприємств-перевізників. Важливу роль у цьому, зокрема, відіграють питання забезпечення наявності відповідного парку рухомого складу та його оновлення [1, 2].

Аналіз публікацій

Одним з класичних шляхів придбання нового обладнання, устаткування, засобів виробництва тощо в умовах ринкової економіки є лізинг [3, 4]. При цьому для обґрунтованого вибору лізингової компанії, з якою транспортному підприємству доцільно співпрацювати для оновлення власного рухомого складу, йому необхідно проаналізувати наявний ринок лізингових послуг, визначити власні можливості та пріоритети, застосувати науково обґрунтовані підходи до прийняття відповідних рішень щодо обрання найбільш прийнятного за умовами лізингонадавача [5, 6].

Мета та постановка задачі

Тому метою дослідження було визначити основні критерії, якими керуються транспортні підприємства під час пошуку лізингових компаній, а також запропонувати математично обґрунтовані підходи для порівняння умов лізингу, що пропонуються цими компаніями, для подальшого вибору кращої з них.

Розв’язання задачі

Компанії, які протягом певного часу присутні на ринку лізингу транспортних засобів в Україні, а

тому обрані до подальшого розгляду, представлені в табл. 1.

Таблиця 1 Обрані до розгляду лізингові компанії

Назва компанії Характеристики компанії

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Термін роботи на ринку Види лізингу, що надаються Максим. тривалість лізингу

Абсолют-лізинг (№1) нема даних фінан- совий 5

Лізинг-партнер (№2) 3 - -

Герц (№3) 10 опера- тивний 4

ПЛ-лізинг (№4) 9 фінанс., оперативн. -

Глобус-лізинг (№5) 7 фінанс., оперативн. 3

Євро-лізинг (№6) - фінанс., оперативн. 4

Універсальна лізингова компанія (№7) опера- тивний 3

При попередньому відборі компаній серед усіх присутніх на лізинговому ринку доцільно скористатися структурованим переліком найважливіших критеріїв їх розгляду, наведених на рис.1. На цій основі побудовано табл. 2, що містить бальні оцінки відповідних параметрів для обраних компаній.

Дамо кількісну оцінку в балах кожному критерію. Наявність або відсутність інформації позначимо, як «+» та «-» з відповідними оцінками 1 та 0. Терміни роботи та фінансування оцінюємо відповідною кількістю балів, як і кількість видів лізингу, які пропонує компанія. Якщо вибір об’єктів лізингу малий - це 0, обмежений - 1, широкий - 2 бали.

Рис. 1. Основні критерії для порівняння лізингових компаній

Таблиця 2 Бальне порівняння лізингових компаній, що розглядаються

Аспекти №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

Інформація Наявність інформації +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

Обсяг інформації +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Графік платежів +(1) -(0) -(0) -(0) -(0) +(1) +(1)

Інформація про партнерів -(0) -(0) +(1) +(1) -(0) +(1) -(0)

Інформація про рейтинг -(0) -(0) -(0) +(1) +(1) +(1) -(0)

Джерела фінансування -(0) -(0) -(0) +(1) +(1) -(0) -(0)

Імідж компанії Досвід роботи 5 років(5) 3 роки (3) 5 років(5) 9 років(9) 7 років (7) 5 років(5) 5 років(5)

Доступність показників -(0) -(0) -(0) +(1) +(1) -(0) -(0)

Співпраця з іншими компаніями -(0) -(0) +(1) +(1) -(0) -(0) +(1)

Відомі клієнти -(0) -(0) +(1) -(0) -(0) -(0) -(0)

Легкість оформлення паперів -(0) -(0) +(1) +(1) +(1) -(0) -(0)

Г отовність до співпраці +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

Послуги компанії Вид лізингу Фін.(1) Фін. + опер.(2) Опер.(1) Фін. + опер.(2) Фін. + опер.(2) Фін. + опер.(2) Опер.(1)

Допомога в оформленні паперів +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

Можливість купівлі за рубежем +(1) -(0) +(1) +(1) +(1) -(0) -(0)

Підбір продукту і постачальника +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

Асортимент Шир.(2) Шир.(2) Шир. (2) Шир. (2) Шир. (2) Обмеж. Шир. (2)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Можливість викупу +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1) +(1)

Фінансові умови Наявність авансу, його розмір 20-30%(1) 20-30%(1) 20-30%(1) 30-50%(0) 20-30%(1) 15-25%(2) 20- 30%(1)

Наявність застави, її розмір Немає (1) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0)

Період фінансування, років 1-5 (5) 3 (3) 2-4 (4) 4 (4) до 3-х (3) 2-4 (4) до 3 (3)

Пільги, знижки +(1) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0)

Обмеженість за вартістю, тис $ 50 (1) -(0) -(0) -(0) 30 $(2) -(0) -(0)

Додаткові послуги Можливість виїзду до клієнта -(0) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0) -(0)

Надання сервісу для авто -(0) -(0) +(1) -(0) -(0) +(1) +(1)

Наявність страховки -(0) -(0) +(1) -(0) -(0) +(1) +(1)

Сервісна підтримка в регіонах -(0) -(0) +(1) -(0) -(0) +(1) +(1)

Розмір авансової виплати вимірюється у відсотках, тому оцінюємо його при 10-15% вартості у 2 бали, 20-30% - в 1 бал, 40-50% - у

0 балів. Якщо є обмеження за вартістю, то вартість від 50 тисяч доларів США оцінюємо 1 балом, від 30 тисяч - 2 балами, а відсутність інформації - 0 балами. Підрахунок балів попередньо визначає кращі та гірші компанії. В нашому випадку найбільше балів у компанії ПЛ-лізинг -30, у компаній Глобус-лізинг та Герц відповідно 28 та 27 балів. Найменше набрала компанія Лізинг-партнер - 17 балів. Наступне уточнення проводимо методом аналізу ієрархій.

За попередніми розрахунками з семи лізингових компаній залишимо п’ять, що набрали більшу кількість балів: ПЛ-лізинг (А), Глобус-лізинг (В), Євро-лізинг (С), Універсальна лізингова компанія (Б), Абсолют-лізинг (Е). Тоді структура задачі набуває вигляду, наведеного на рис. 2. При цьому альтернативи мають такі оцінки за критеріями: А(4;15;300;9), В(3;20;300;7), С(4;15;300;5),

Б(3;20;300;5), Е(5;20;300;5).

Таблиця 3 Числова оцінка рівнів важливості

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Мета: вибір лізингової компанії за найбільш прийнятними для підприємства умовами

Критерії:

С1 - максимальний термін фінансування (роки) С2 - наявність авансу і його розмір (%)

С3 - асортимент продукції (найменувань) С4 - досвід роботи компанії (роки)

Компанії: А, В, С, Б, Е

Рис. 2. Структура задачі

Пропонований метод складається з чотирьох етапів. Спочатку задача представляється у вигляді ієрархічної структури з кількома рівнями «цілі

- критерії - альтернативи». Потім виконуються попарні порівняння елементів кожного рівня з їх числовим відображенням за допомогою табл. 3. Так словесні визначення порівнянь рівня важливості отримують конкретні числові оцінки, які заносять до відповідних матриць порівнянь. Тут можна використовувати проміжні цілі числа для проміжних рівнів оцінок переваги [7]. Далі обчислюються коефіцієнти важливості для елементів кожного рівня та розраховується кількісний індикатор якості кожної альтернативи і визначається краща з них.

Рівень важливості Кількісне значення

1. Рівна важливість 1

2. Помірна перевага 3

3. Суттєва перевага 5

4. Значна перевага 7

5. Велика перевага 9

Таблиця 4 Порівняння важливості критеріїв

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Критерії С1 С2 С3 С4 Власний вектор Вага крите -рію

С1 1 3 3 5 2,59 0,47

С2 1/3 1 5 5 1,70 0,31

С3 1/3 1/5 1 3 0,67 0,12

С4 1/5 1/5 1/3 1 0,60 0,10

Матриця відповідає таким перевагам: критерій С1 (строк фінансування) помірно переважає над С2 (розміром авансу) і С3 (спектром асортименту) та має суттєву перевагу над С4 (досвідом роботи). Критерій С2 (розмір авансу) суттєво переважає спектр асортименту та досвід роботи. Спектр асортименту ж помірно переважає досвід роботи.

Далі попарно порівнюємо наявні альтернативи (конкретні компанії) за кожним критерієм окремо. Відповідні матриці наведені в табл. (5-7).

Таблиця 5 Порівняння за термінами лізингу

Альтер- натива А В С Б Е Власн. вектор Вага

А 1 3 1 3 1/3 1,25 0,20

В 1/3 1 1/3 1 1/5 0,46 0,07

С 1 3 1 3 1/3 1,25 0,20

Б 1/3 1 1/3 1 1/5 0,46 0,07

Е 3 5 3 5 1 2,95 0,46

Таблиця 6 Порівняння за розміром авансу

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Аль- тер- натива А В С Б Е Власн. вектор Вага

А 1 3 1 3 3 2,08 0,32

В 1/3 1 1/3 1 1 0,64 0,10

С 1 3 1 3 3 2,08 0,32

Б 1/3 1 3 1 1 1 0,16

Е 1/3 1 1/3 1 1 0,64 0,10

Для порівняння альтернатив за асортиментом

Матриця порівнянь важливості самих критеріїв відомостей недостатньо, тому його значення було

вибору лізингової к°мпанії представлена в табл. 4. прийняте однаковим для всіх компаній - 300

одиниць. Відповідно маємо власний вектор (1,1,1,1,1) і ваги альтернатив (0,2;.0,2; 0,2; 0,2; 0,2).

Наведені таблиці дозволяють визначити відносну важливість відповідних критеріїв. Для цього слід обчислити власні вектори матриць та пронорму-вати їх за формулою (і) - корінь n-го степеня з добутку елементів кожного рядка

v = , (і)

де v i - власний вектор /-го критерію; z in -числовий показник /-го критерію п-го рядка; п -розмірність матриці. Таким чином власні вектори матриці попарних порівнянь критеріїв складуть:

Vj = 2,59;v2 = 1,70;v3 = 0,67;v4 = 0,60 .

Нормування дає таку вагу кожного з критеріїв: w1 = 0,47; w 2 = 0,31;w3 = 0,12; w 4 = 0,10.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таким же чином на основі таблиць можна розрахувати порівняльну оцінку для кожної компанії за кожним з критеріїв та відповідні вагові коефіцієнти. Подальша інтегральна оцінка отримується за формулою (2)

N

Sj =Е wi ■ vji, (2)

i=1

де Sj - показник якості j-ї альтернативи; w ¡ -вага i-го критерію; vji - важливість j-ї альтернативи за i-м критерієм.

Тоді для п’ яти обраних до розгляду лізингових компаній проведені розрахунки дозволяють вирахувати відповідні інтегральні показники прийнятності: SA=0,27; SB=0,11; Sc=0,23; SD=0,12; S£=0,28.

Таким чином, після проведення розрахунків найкращою виявилася компанія Абсолют-лізинг, яка має інтегральний показник прийнятності 0,28. Компанія ПЛ-лізинг має другий результат з незначним відставанням на 0,0 і - показник прийнятності 0,27. Далі йдуть Євро-лізинг та Універсальна лізингова компанія і завершує перелік компанія Глобус-лізинг. Слід відмітити

практичну недостатність доступної транспортним підприємствам інформації щодо лізингонадавачів та асортименту лізингових об’єктів. Зазвичай така інформація від лізингових компаній обмежується висловлюваннями типу «широкий асортимент» або «асортимент, обмежений дилером», тому що часто постачальника автомобілів підбирають вже після його замовлення. Однак детальна експертна оцінка критеріїв та компаній-лізингонадавачів за кожною з важливих для транспортного підприємства характеристик лізингової послуги може суттєво покращити обґрунтованість прийняття рішення з обрання лізингової компанії.

Висновки

Структуровані основні критерії для порівняння лізингових компаній. Визначені найбільш важливі іміджеві параметри вибору компанії, що надає лізингові послуги при оновленні парку автомобілів, з точки зору транспортних підприємств: терміни фінансування, розмір авансу, асортимент, термін роботи на ринку. Розроблено методику визначення кращої компанії лізингонадавача клієнтом-лізингоотримувачем на основі методу аналізу ієрархій.

Література

1. Сословський В.Г., Нагорний Є.В., Дорохов О.В.

Визначення структури парку транспортних засобів із застосуванням ігрового підходу // Вісн. Харк. держ. техн. ун-ту сільськ. госп-ва: Зб. наук. праць. - Харків. - 2004. - Вип. 23.

- С. 321-326.

2. Маріуц С.І. Лізинг: учора, сьогодні, завтра //

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Перевізник. - 2004. - № 10. - С. 18-19.

3. Школа В.Ю. Інноваційний розвиток підприєм-

ства в кризових умовах на основі лізингу // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. - Суми, 2004. -№ 5. - С. 174-181.

4. Колесова І.В., Кізюк О.Н. Проблеми розвитку

лізингу в Україні // Економіка і фінанси. -1999. - № 2. - С. 38-42.

5. Ковальчук К.Ф. Показники ефективності

лізингової угоди // Фінанси України. - 2004.

- № 6. - С. 141-146.

6. Лещенко М.І. Організаційні форми лізингу //

Трактори та сільгоспмашини. - 1999. - №10.

- С. 27-32.

7. Дорохов О.В. Багатокритеріальне порівняння

центрів транспортного сервісу при їх нечітких оцінках споживачами // Вестн. Харьк. нац. автомоб. дор. ун-та: Сб. науч. тр. -Харків. - 2003. - Вып. 21. - С. 66-69.

Рецензент: В.М. Варфоломєєв, професор, д.т.н., ХНАДУ.

Стаття надійшла до редакції 20 грудня 2006 р.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таблиця 7 Порівняння за терміном роботи на ринку

Аль- тер- натива А В С D Е Власн. вектор Вага

А і 3 5 5 5 3,27 0,50

В 1/3 і 3 3 3 і,55 0,23

С 1/5 1/3 і і і 0,58 0,09

D 1/5 1/3 і і і 0,58 0,09

Е 1/5 1/3 і і і 0,58 0,09