Научная статья на тему 'SANOAT KORXONALARIDA SUVNI YUMSHATISH USULLARI'

SANOAT KORXONALARIDA SUVNI YUMSHATISH USULLARI Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
1529
108
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Science and Education
Область наук
Ключевые слова
Reagent / tindirgich / kation / kalsiy / magniy / koagulyant / eritma

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Jumaboy Xusanovich Xolbutayev

Suvni yumshatishning reagentli usuli reagentlar aralashtirilib kalsiya va magniy ionlarini cho‘ktirib yengil chiqariladigan va kam eriydigan kimyoviy moddalarni xosil bo‘lishiga asoslangan. Bu moddalar tindirgich va tindirgichli filtrlarda cho‘ktirilib ajratidadi. Ohakli usul ishlatildi, bu holda suv qattiqligini ekvivalent kamayishi ro‘y beradi.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «SANOAT KORXONALARIDA SUVNI YUMSHATISH USULLARI»

SANOAT KORXONALARIDA SUVNI YUMSHATISH USULLARI

Jumaboy Xusanovich Xolbutayev ulugbekgulboev94@gmail.com Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Suvni yumshatishning reagentli usuli reagentlar aralashtirilib kalsiya va magniy ionlarini cho'ktirib yengil chiqariladigan va kam eriydigan kimyoviy moddalarni xosil bo'lishiga asoslangan. Bu moddalar tindirgich va tindirgichli filtrlarda cho'ktirilib ajratidadi. Ohakli usul ishlatildi, bu holda suv qattiqligini ekvivalent kamayishi ro'y beradi.

Kalit so'zlar: Reagent, tindirgich, kation, kalsiy, magniy, koagulyant, eritma.

METHODS OF WATER SOFTENING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Jumaboy Xusanovich Xolbutayev ulugbekgulboev94@gmail.com Jizzakh Polytechnic Institute

Abstract: The reagent method of water softening is based on the mixing of reagents to precipitate calcium and magnesium ions to form easily and insoluble chemicals. These substances are precipitated in the precipitator and the precipitant filter. The calcareous method was used, in which case an equivalent reduction in water hardness occurs.

Keywords: reagent, precipitate, cation, calcium, magnesium, coagulant, solution.

Suvni yumshatish - suv harakatdagi kalsiy va magniy tuzlarini chiqarish ya'ni qattiqlik qatlamlaridan tozalash jarayonidir. Davlat standarti talablari bo'yicha ichimlik suvining qattiqligi 7 mg-ekv/l dan oshmasligi kerak. Ayrim sanoat materiallari texnik suv qattiqligini chuqur yuimshatish yo'li bilan 0,05....0,01 mg-ekv/l gacha bo'lishini talab qiladi. Suv manbalaridagi suvning qattiqligi iste'molchi talab darajada bo'lganda suv yumshatilmaydi.

Suvni yumshatishning reagentli usuli reagentlar aralashtirilib kalsiya va magniy ionlarini cho'ktirib engil chiqariladigan va kam eriydigan kimyoviy moddalarni xosil bo'lishiga asoslangan. Bu moddalar tindirgich va tindirgichli filtrlarda cho'ktirilib ajratidadi (ko'p hollarda reagentli suv yumshatish usulini cho'ktirish uslubi deb ataladi); qo'llaniladigan reagentlarning xiliga qarab ohakli, sodali, edkonatrieviy va fosforli reagent yumshatish usullari bir-biridan farqlanadi.

Kationli kationlarning ion almashish qobiliyatiga asoslangan suv tarkibida bo'lgan kalsiy va magniy kationlaroldindan zararlangan natriy yoki vodorod kationlari bilan almashadi.

Termo ximik usul - reagentli yumshatishda ko'llaniladigan oxak va soda suv harorati 100 0S dan bilan (165 0S gacha) bo'lgan sharoitda olib boriladi. Termoximik usul asosanqozonlarga suv tayyorlab berish uchun ishlatiladi.Ohak yordamida suvni chuqur yumshatish ko'rsatgichi karbonat kalsiy va gidroksid magniy eruvchanligi bilan aniqlanadi.

Kalsiy va magniy suvda birgalikda 0 0S haroratda yumshitish chuqurligi 0,55 mg*ekv/m va 800S suv haroratda 0,23 mg*ekv/l bo'ladi. Amalda ohakli yumshitish yoki oxak soda usuli bilan yumshitilgan suvlarda kamida 0,5-1mg*ekv/l qoldiq qattiqlik bo'ladi.

Fosforli usul suvni ohak-sodali usulda yumshatilganligi kiyin ishlatiladi. Bariy tanqis bo'lganligi va uning turlarini qimmat bo'lganligi sababli bu usulning qo'llanilishi chegaralangan.

Ohakli usul ishlatildi, bu hodla suv qattiqligini ekvivalent kamayishi ro'y beradi. Suvga gidrat oksid kalsiyni kiritganda boshlanishida suv tarkibida uglekislotalar bikarbonat ionlari hosil bo'ladi, undan keyinbiokarbonat ionlari karbonat ionlariga aylandi ular esa eritmada bo'lgan kalsiy kationitlari bilan reaksiyaga kirishi pasaygan bo'ladi.

Odatda, bir vaktni uzida suvni ogoxlantirish bunikoagulyasiyasiga olib keladi. Koagulyant sifatida zakisloe sernokisliy temir - temir xusasan FeSO4^7H2O ishlatiladi. Temir xlorid FeCl3 koagulyant sifatida u bilan ishlash ogir bulganligi sababli xam ishlatiladi.

Sernokisltiy ammoniy suvni oxaklashtirganda rN ning yukori kursatkichlarida suvda yaxshi eriydigan - alyuminatlarni xosil kiladi. Suvni dekorbanizatsiya jarayonini olib borish uchun sarflanadigan oxak mikdori yukorida keltirilgan tenglama yordamida aniklanadi. Undan tashkari, koagulyantlar, bilan reaksiyaga kirishi uchun qo'shimcha ohak sarflanadi hamda dekorbanizatsiya jarayoninitezlashtirish uchun qo'shimcha ohak sarflanadi hamda dikorbonazatsiya jarayonini tezlashtirish uchun ohak ortiqcha (0,5mg.ekv/l) ishlatiladi.Reagentli yumshatish usullari orasida eng keng ko'lamda ishlatiladigan usul ohak sodali usul hisoblanadi. Suv tarkibiga ohakni ma'lum ulushi (doza) ni kiritish bilan magniyni Mg (OH)2 ko'rinishida cho'kishiga olib keladi.

Ohak yoki ohak-soda bilan suvga ishlav berish natijasida suv tarkibidagi tuzidan kamayishi ro'y beradi.

Suvni yumshatishning ion almashish usuli kationitlarning kation almashish xususiyatiga asoslangan bulib kationning aktiv guruxlari oldindan «zaryadlanadi» va yumshatiladigan suv tarkibidagi kalsiy va magniy kationitlari almashadi. Reaksiya

natijasida kationit suvdagi yutulgan kationitlar Bilan urin almashadi. Kationitlar kanday ion almashuvchi «zaryad» ga ega bulsa - natriyli, vodorodli yoki ammoniyli jarayon xam Na,- H- va eritma orasidagi ion almashish jarayoni kupgina faktorlariga boglik. Eng asosiylari kationitning xossalari isuvning tarkibi va jarayonning borish sharoitidir. Bu barcha faktorlar bir biri Bilan uzviy boglik buladi va ion almashish reaksiyasini borish tezligini aniklaydi. Kationit Bilan suvdagi ionlar orasidagi almashuv reaksiyasi eritmadan kationit ichiga kationitdan suvga ionlarning diffuziyalanishi Bilan kafolatlanadi. Jarayon diffuziya va massa ta'siri konuniyatlari Bilan boshkariladi. Tarkibida kalsiy va magniy ionlari bulgan suvlarni yumshatishda, natriy kationlashtirishda kalsiy va magniy kationitda diffuziyalanadi va uz navbatida natriy kationitdan suvga difuzziyalanadi. Almashuv reaksiya natijasida kalsiy va magniy suvida sikib chikilgan kationitdagi natriy urnini egallaydi, uz navbatida natriy yumshatilgan suvga magniy va kalsiy urnini oladi. Kationit Bilan eritma orasidagi ion almashuvi ekvivalent reaksiya sodir buladi. Kationit tarkibidan sikib chikarilgan Na+ ionlarining mikdori, eritmadan yumshatiladigan Ca2+ va Mg2+ ionlarining ekvivalent mikdoriga teng. Ion almashuv jarayoni fakat ekvivalent bulmasdan, teskari jarayon xamdir. Teskor jarayon bulish sababi, katonitdan sikib chikarilgan ion almashuv tezligi va eritmadan solingan ion tenglik sharoitda barobardir. Ekvivalenli teskarilikning bulinish xollari, agar suvda ion almashuvi Bilan birgalikda boshka reaksiyalar xam borganda sodir buladi, masalan oksidlanish- kaytarilish, malekulaning fizikaviy sorbsiya va boshkalar. Ammoniy maksadlarda Na-, N- va NN4 kationlash jarayonini olib borish uchun asosiy vazifa kationitning ion almashtirish (xajmi) xususiyatdan maksimal foydalanish bulib. U uz navbatida ion almashtirish jarayonining samaradorligi oshirish kationit aktiv guruxlarini ionlashuv jarayoniga boglik buladi.

Kationitning ion almashish xususiyatiga kationlarining yumshatish tabiatida katta ta'siri kiladi. Xar kanday kation kationlarning tulik yutib tuyinishi mumkin, ammo bu xolda yutilish ishchi xajmining kiymati aynan kaysi bir ion yutilishiga boglik buladi.

Yutilish jadalligi ma'lum konuniyatga buyin sinadi:

Na+< NH4+<K+<Mg+<Ca+

Bu qatordagi xar bir kation o'zidan oldingi kation bilan jadal yutildi.

Xozirgi davrda kationit sifatida suniy ravishda olingan materiallar ishlatiladi.

Amalda kup ishlatiladigan kationitlar katoriga birinchi navbatda sulfougol kursatildi, bu kokslangan tabiiy toshkumirni sulfatlar yuli Bilan (yukori xaroratda konsentratsiyalashtirilgan serniy kislota Bilan ishlov beriladi) olingan yarim funksional kanionitdir.

Sulfougol tashki kurinishi buyicha kora donali material bulib ulchami 0,25dan 1,2 mm gacha bulgan notugri shakldagi grunuladan iborat. Kullanish sharoitiga

WWW.OPENSCIENCE.UZ 149 | M^^WI

bog'lik holda sulfougolning ion almashish xususiyati 200 dan 300 mg.ekv/l tashkil etadi.

Sulfougol Na- N- va NN4 kationlash maksadida ishlatiladi. Olinishi oson va arzon bulganligi sababli sulfougol issiklik energetikasida suv tayyorlash uchun keng kullaniladi. Sulfougoldan tashkari xozirgi davrda tenalmashuvchi suvning smolalar -ionitlar, yukori molekulyar massali molekula - gigantlardan iborat yukori molekulali birikmalar keng kullaniladi. Ionitlar - kattik, amalda suvda erimaydigan, mexanik musta'kam va kimyoviy barkaror moddalardir.

Suvni ionitlarning ion almashish xususiyati xuddi tabiiylardek yukori molekulyar birikmalar poyasida (karkaz) maxkamlangan zarracha xajmida joylashgan aktiv guruxlarni bulishi izoxlanadi. SHunday kilib, xar bir ionit - bu erimaydigan musbat yoki manfiy ekvivalentli ion bulib karama-karshi belgili xarakatlangan ion Bilan uralgan. Suv tozalashda sintetik kationitlardan eng kup tarkalganlari KB-4-P2, KU-1G va KU-2-8 lardir. Ular sulfaugollar nisbatan bir necha barobar kata bulgan ishchi almashuvinuv xususiyatiga ega. Masalan, KU-2-8 ning Na kationitlashdagi almashish xususiyati 800-900 mg.ekv/l xil tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гулбаев Я. И. и др. Синтез и кристаллическая структура тиосемикарбазона о-оксиацетофенона //Узбекский химический журнал. - 1997. - Т. 2.

2. Gulbaev J. I. et al. Crystal and molecular structure of uranium dioxocomplex with benzoyl hydezone of salicylic aldehyde //UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997. - С. 28-31.

3. Gulbaev J. I. et al. Synthesis and crystalline structure of thiosemicarbasons and o-oxy-acetophenon //UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997. - С. 43-44.

4. Khudojarov A. B., Gulboev N. I., Sharipov K. T. Synthesis and crystal structure of [MoO~ 2 (2-OC~ 6H~ 4CH (CH~ 3) NNCOC~ 6H~ 5)(CH~ 3)~ 2SO] //UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997. - С. 3-6.

5. Гулбаев Я. И., Рашидова Н. Т. РЕНТГЕНОГРАММА МОЛЕКУЛЫ СЕМИКАРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. - 2020. - Т. 1. - №. 2.

6. Гулбаев Я. И., Холмуминова Д. А. ДЕРВАТОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 1.

7. Гулбаев Я. И., Исамиддинов Ж. К., Нореков У. Д. СИНТЕЗ И ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 1.

8. Гулбоев Я. И., Исомиддинов Ж. УСИМЛИКЛАРНИ ХИМОЯ КИЛИШДА КИМЁВИЙ ТАДБИРЛАРНИ КУЛЛАШ //Журнал естественных наук. - 2020. - №. 1.

9. Холмуминова Д. А., Гулбаев Я. И. ИК-СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 1.

10. Гулбаев Я. И., Исомиддинов Ж. К У., Дадоева М. С. К СИНТЕЗ СЕМИКОРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. - 2020. - Т. 1. - №. 9.

11. Гулбоев Я. И., Исомиддинов Ж. ДИОКСОКОМПЛЕКСЫ Мо (VI) С ПРОИЗВОДНЫМИ ГИДРАЗОНОВ //Журнал естественных наук. - 2021. - Т. 1. - №. 2.

12. Гулбоев Я. И., Исомиддинов Ж. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ДИМЕРА УРАНА //Журнал естественных наук. - 2021. - Т. 1. - №. 2.

References

1. Gulbaev Ya. I. et al. Synthesis and crystal structure of thiosemicarbazone o-hydroxyacetophenone // Uzbek chemical journal. - 1997 .-- T. 2.

2. Gulbaev J. I. et al. Crystal and molecular structure of uranium dioxocomplex with benzoyl hydezone of salicylic aldehyde // UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997 .-- S. 28-31.

3. Gulbaev J. I. et al. Synthesis and crystalline structure of thiosemicarbasons and o-oxy-acetophenon // UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997 .-- S. 43-44.

4. Khudojarov AB, Gulboev NI, Sharipov KT Synthesis and crystal structure of [MoO ~ 2 (2-OC ~ 6H ~ 4CH (CH ~ 3) NNCOC ~ 6H ~ 5) (CH ~ 3) ~ 2SO] // UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. - 1997. - S. 3-6.

5. Gulbaev Ya. I., Rashidova N. T. X-ray diffraction pattern of a molecule of semicarbazone of paraoxibenzoaldehyde with molybdenum // Science and Education. - 2020. - T. 1. - No. 2.

6. Gulbaev Ya. I., Kholmuminova DA DERVATOGRAM OF INTEGRATED COMPOUNDS OF THIOSEMICARBAZONE METHYLETHYLKETONE WITH MOLYBDENUM // Science and Education. - 2021. - T. 2. - No. one.

7. Gulbaev Ya. I., Isamiddinov Zh. K., Norekov UD SYNTHESIS AND ELEMENTAL ANALYSIS OF COMPLEX COMPOUNDS OF

THIOSEMICARBAZONE METHYLETHYL KETONE WITH MOLYBDENUM // Science and Education. - 2021. - T. 2. - No. one.

8. Gulboev Ya. I., Isomiddinov J. APPLICATION OF CHEMICAL MEASURES IN PROTECTION OF PLANTS // Journal of Natural Sciences. - 2020. - №. 1.

9. Kholmuminova DA, Gulbaev Ya. I. IR-ABSORPTION SPECTRA OF THE MOLECULE OF THE COMPLEX COMPOUNDS OF THIOSEMICARBAZONE METHYLETHYLKETONE WITH MOLYBDENUM // Science and Education. -2021. - T. 2. - No. one.

10. Gulbaev Ya. I., Isomiddinov Zh. K V., Dadoeva M.S. K SYNTHESIS OF PARAOXYBENZOALDEHYDE SEMICORBAZONE WITH MOLYBDENUM // Science and Education. - 2020. - T. 1. - No. 9.

11. Gulboyev Ya. I., Isomiddinov J. DIOXOCOMPLEXES Mo (VI) WITH DERIVATIVES OF HYDRAZONS // Journal of Natural Sciences. - 2021. - T. 1. -No. 2.

12. Gulboyev Ya. I., Isomiddinov J. CRYSTALLINE AND MOLECULAR STRUCTURE OF URANIUM DIMER // Journal of Natural Sciences. - 2021. - T. 1. - No. 2.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.