Научная статья на тему 'ПРОФЕСОР М.М. ПАРАНЬКО (ДО 80-РіЧЧЯ ВіД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)'

ПРОФЕСОР М.М. ПАРАНЬКО (ДО 80-РіЧЧЯ ВіД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение»

CC BY
44
6
Поделиться

Текст научной работы на тему «ПРОФЕСОР М.М. ПАРАНЬКО (ДО 80-РіЧЧЯ ВіД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)»

НАШІ ЮВІЛЯРИ

613 (092) М. М. ПАРАНЬКО

ПРОФЕСОР М.М. ПАРАНЬКО (до 80-річчя від дня народження)

У жовтні 2011 р. виповнилось 80 років Миколі Михайловичу Параньку - провідному вче-ному-гігієністу та педагогу, доктору медичних наук, професору, почесному члену Вченої ради Дніпропетровської державної медичної академії.

До лав Дніпропетровського медичного інституту М. М. Па-ранько прийшов професійно орієнтованим (мав диплом фельдшера) у 1960р. Він закінчує з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет і протягом 14 років його наукове й особисте життя пов’язане з Криворізьким НДІ гігієни праці профзахворювань. Почавши працювати у цьому закладі молодшим науковим співробітником, М.М.Паранько стає керівником лабораторії, а потім гігієнічного відділу. У 1965р. він захистив кандидатську, а у 1972р. - докторську дисертації, які присвячені проблемам шуму та вібрації і їх впливу на організм працюючих у гірничорудній промисловості.

Сорокатрирічним молодим доктором наук М.М.Паранько очолює кафедру загальної гігієни ДДМА і протягом двадцяти трьох років успішно керує колективом, який сформувався з числа випускників санітарно-гігієнічного факультету і активних гуртківців кафедри. Умілий організатор, вимогливий вчитель, талановитий науковець, Микола Михайлович сформував і розвинув новий науковий напрямок кафедри, присвячений проблемам комбінованої та сумісної дії на організм людини фізичних і хімічних факторів довкілля, їх впливу на здоров’я населення.

Під час роботи в академії М.М.Паранько підготував 11 кандидатів наук, доктора медичних наук, опублікував 273 наукові праці, у тому числі 17 монографій, 10 інформаційних листків; був автором трьох винаходів, 12 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом розроблені та затверджені 18 нормативних документів.

Колектив кафедри загальної гігієни ДЗ «ДМА»

Микола Михайлович виконував великий обсяг громадської роботи в академії та за її межами: 13 років очолював Центральну методичну комісію нашого вузу, 12 років - комісію з охорони навколишнього середовища Придніпровського наукового центру АН України, 10 років - Дніпропетровське обласне товариство гігієністів та санітарних лікарів, 4 роки був членом експертної комісії ВАК України з профілактичних дисциплін, членом проблемної комісії МОЗ і АМН України “Гігієна праці та профзахворювання .

За особистий внесок в розвиток гігієнічної науки М.М.Паранько нагороджений медалями “Отличник здравоохранения”, “Відмінник освіти України”, “За доблестный труд”, “Диплом почёта ВДНХ СССР”, диплом “Участник ВДНХ СССР, УССР ”, багатьма грамотами МОЗ України, Придніпровського наукового центру НАН України.

В останні роки Микола Михайлович офіційно не працює на кафедрі, але ми не відчуваємо цього: наш вчитель продовжує проводити велику наукову і громадську роботу. Так, протягом 2001-2011 рр. М.М.Паранько підготував та опублікував дев’ять монографій, став автором винаходу. Під його керівництвом захищена докторська дисертація, а ще одна виконується. Микола Михайлович вже п’ ять років є ректором Меж-регіонального курсового навчально-методичного центру ім. Н. Кручініної, активно пропагандує гігієнічні знання перед різними аудиторіями.

Бажаємо чудовій людині, вченому, учителю міцного здоров’ я, подальшого творчого натхнення, успіхів в його благородних справах, щастя і благополуччя!

11/ Том XVI/ 4

145