Научная статья на тему 'Directions of service development of motor transport'

Directions of service development of motor transport Текст научной статьи по специальности «Автомобильный транспорт»

CC BY
55
24
Поделиться
Ключевые слова
АВТОМОБіЛЬ / РИНОК / СЕРВіС / ОБСЛУГОВУВАННЯ / СПОЖИВАЧ

Аннотация научной статьи по транспорту, автор научной работы — Bilichenko V. , Kreschenetskiy V. , Son'ko N. , Dobrovolskiy О.

A direction of motor transport service development has been offered

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Directions of service development of motor transport»

УДК 629.113.004

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

В.В. Біліченко, доцент, к.т.н., В.Л. Крещенецький, доцент, к.т.н., Н.П. Сонько, О.Л. Добровольський, асистенти, ВНТУ

Анотація. Запропоновано напрямок розвитку сервісного обслуговування автомобільного транспорту .

Ключові слова: автомобіль, ринок, сервіс, обслуговування, споживач.

Вступ

Зарубіжні економісти все ще застосовують по відношенню до сервісу і запасних частин вираз «aftermarket» - «подальший ринок», маючи на увазі, що вони продаються вслід за продажем техніки. Але ринок сервісних послуг вже давно не залежить від постачань машин, навпаки, постачання машин можливі тільки при наявності ринку сервісу, частину якого можна привернути до обслуговування машин нових постачальників. Що стосується запасних частин, то значні потоки неоригінальних, стандартизованих, уніфікованих, уживаних і відновлених вузлів і деталей - кращий доказ існування цього ринку. Процвітання незалежних ремонтних підприємств і фірм, що торгують названими видами запасних частин, гостра конкуренція між ними переконливо підтверджують це.

Аналіз публікацій

Раніше в нашій країні машини і запасні частини не продавалися, а розподілялися, що було причиною постійних проблем і простоїв до половини парку техніки. Сервіс семимільйонного парку машин виконувався споживачами та півсотнею ремонтних заводів [1]. Тільки у сімдесятих роках почали з'являтися перші станції технічного обслуговування легкових автомобілів - з початком виробництва автомобілів ВАЗ. Але за тридцять років таких станцій з’явилися всього три сотні, тоді як потрібно близько десяти тисяч тільки для цих автомобілів [2].

Мета і постановка задачі

Наш ринок став частиною світового ринку, орієнтованого на споживачів, і все, що вигідно споживачам, вже впроваджується тими підприємствами, які хочуть розвиватися. Для підприємництва в

галузі торгівлі технікою, запасними частинами і послугами з ремонту є практично необмежені можливості. В світі сотні тисяч підприємств зайняті цим бізнесом, дуже прибутковим, але тільки при сучасній організації. Основна проблема, яку слід вирішувати в першу чергу, - це правильна постановка роботи із запасними частинами, цим складним товаром [3]. Простої техніки і ремонтників в очікуванні запасних частин приносять серйозні збитки. Відомо, що вже в перший рік експлуатації всі машини потребують регламентної заміни фільтруючих елементів і інших деталей, а половина машин потребує запасних частин для ремонту. Тому так важливо поставляти їх на нові ринки одночасно з постачаннями машин.

Варіанти розв’язку задачі

У цьому бізнесі немає простих рішень і швидких результатів. Тільки висока кваліфікація і застосування всієї сукупності сучасних засобів маркетингу і менеджменту служать ключем до рентабельності і стійкого становища на ринку. Не вкладаючи ресурсів і знань, не слід чекати прибутку. Моделі машин міняються, але ринок тільки посилює вимоги до сервісу і забезпечення запасними частинами. Умови цього виду діяльності диктує споживач. Йому потрібна не деталь і не ремонт, а справна машина.

Запропонувавши запасну частину негайно або ремонт в прийнятні терміни, торговець (ділер) надає йому послугу та вирішення проблеми, і ця послуга запам’ятовується краще за рекламні заходи. Ділери за кордоном знають, що в районі їх діяльності чутка сильніша за будь-яку рекламу. Всі споживачі сервісу і запасних частин і у нас, і в інших країнах схожі: вони хотіли б ремонтувати машини і купувати запасні частини тільки тоді, коли це знадобиться, а отримувати послуги і деталі негайно і мати сервіс поблизу.

Якщо ремонтна фірма стане працювати на сучасному рівні, з кваліфікованими кадрами, новітнім устаткуванням, добре організованим складом запасних частин, комп’ютерним забезпеченням -до неї надійдуть пропозиції стати ділером від багатьох постачальників машин. Зараз наш ринок в тій стадії, коли постачальники працюють майже зі всіма охочими торгувати технікою і запасними частинами. Але скоро за хороших ділерів боротимуться, переманюватимуть, пропонуючи кращі умови і перспективнішу для ринку техніку, а з поганими ділерами розлучатимуться. Так відбувається у всіх країнах.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Наприклад, у 60-х роках в Англії компанія «Баїєип» переманила відразу близько двохсот ділерів компанії «№и». Наші і зарубіжні виробники техніки гостро потребують нових фірм, що спеціалізуються на ремонті, щоб запропонувати їм співпрацю. Український ринок техніки, запасних частин і сервісу переживає період становлення. У найближче десятиріччя очікується подвоєння парку машин в країні. Зважаючи на величезний вже зараз дефіцит послуг з ремонту і технічного обслуговування, очікується лавиноподібне збільшення кількості малих підприємств для заповнення цієї ніші ринку.

Нижче наведено дані розрахунків необхідних потужностей за методиками, що рекомендуються деякими автокомпаніями. Ділери застосовують їх як рекомендації з урахуванням місцевих особливостей. У більшості випадків розраховується тільки кількість місць для загального сервісу і ремонту. Кількість постів для обслуговування і ремонту машин замовників розраховується за формулою

^оп =-

Р ■ Е ■ кг ■ г

(1)

де Р - парк, проданий фактично, або потенційний парк за п’ять років продажів; Е - частота замовлень кожного клієнта в рік; Нг - середня кількість годин на ремонт однієї машини; г - відношення кількості постів загального ремонту до кількості механіків; щ - кількість робочого часу механіків в рік.

Кількість постів для передпродажної підготовки нових машин розраховується за формулою

^пп =-

X ■ кп.

(2)

де X - потенціал річних продажів машин; Ипп -середня кількість годин для передпродажної підготовки; г - відношення кількості постів загального ремонту до кількості механіків; щ - кількість робочого часу механіків в рік.

Досить перспективна організація, спільно з іншими фірмами, агрегатного ремонту для продажу відновлених агрегатів з гарантією. Подібний бізнес широко розвинений за кордоном. Компанія «ЯетиИ» з’ясувала, що відновлені агрегати, наприклад, коробки передач, купують в чотири рази більш охоче, ніж нові: з проданих протягом року коробок передач 80% складали відновлені.

Поточні тенденції показують збільшення потреби в кузовному ремонті і фарбуванні. Тому ділерам, що уникали цих дуже трудомістких видів робіт, настійно рекомендується налагоджувати кузовний ремонт і фарбування машин. З введенням даних послуг ділерська сервісна служба дійсно стає сервісним центром, що задовольняє всі потреби замовників. Для цих видів ремонту характерні висока прибутковість і неритмічність замовлень. Але переваг більше, ніж недоліків. Переваги впровадження ремонту і фарбування кузовів:

- після такого ремонту можна збільшити вартість машин;

- з’являється устаткування і для ремонту кузовів після ДТП;

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

- завантаження і прибуток сервісної служби зростають. Найбільш важливою в цих видах робіт є кваліфікація персоналу - кузовних майстрів і малярів. Кількість постів кузовного ремонту визначається таким співвідношенням: на п’ ять зага-льноремонтних постів влаштовують два кузовних і один фарбування [3].

Висновки

Таким чином, торгові підприємства повинні працювати за принципом, що затвердився за кордоном ще півстоліття тому, - той, хто продає машини, повинен і обслуговувати їх і продавати запасні частини до них. Таких підприємств у нас стає все більше, і скоро вони стануть основними продавцями машин, як і у всіх країнах з ринковою економікою, орієнтованою на споживача.

Література

1. Курніков І.П., Андрусенко С.І., Бортниць-

кий П.І. та ін. Технологічне проектування підприємств автосервісу. - К.: Вид-во «Іван Федоров», 2003. - 262 с.

2. Напольский Г.М. Технологическое проектиро-

вание автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1993. - 272 с.

3. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика:

Учебник для вузов. - М.: Изд-во «Союз», 2001. - 544 с.

Рецензент: В.М. Варфоломєєв, професор, д.т.н., ХНАДУ.

Стаття надійшла до редакції 12 квітня 2006 р.

п

к

п

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

к